Ortopedyczna Terapia Manualna według Kaltenborna i Evjentha

Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wysko-wyspecjalizowanego podejścia terapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych.
Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu pacjenta.
Schemat badania pacjenta jest bardzo szczegółowy i pozwala na postawienie wstępnej diagnozy, którą potwierdza się lub zmienia na podstawie dalszego testowania pacjenta – dzięki temu dobierana jest odpowiednia forma leczenia.
Leczeniu poddawane są nie tylko elementy bierne stawu, ale także czynne – mięśnie, nerwy, kości.

Technikami terapeutycznymi wykorzystywanymi w metodzie Kaltenborna i Evjentha są:

 • masaż poprzeczny,      funkcyjny, rozciąganie mięśni – terapia tkanek miękkich,
 • mobilizacja (trakcyjna lub      ślizgowa), manipulacja – ograniczenie zakresu ruchu w stawie      (hypomobilność),
 • neuromobilizacja ślizgowa      lub napięciowa – przywrócenie prawidłowej ruchomości nerwów.

Integralną częścią terapii jest profilaktyka pacjenta, czyli czas w którym pacjent sam musi zadbać o utrzymanie rezultatów terapii. Składają się na to ćwiczenia, które pacjent wykonuje sam w domu/pracy.

 

Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich

Techniki Energizacji Mięśni (muscle energy technique) to metody pochodzące z różnych szkół ortopedii, fizjoterapii, osteopatii oraz chiropraktyki, wykorzystujące wysiłek fizyczny pacjenta na różne sposoby w celu zlikwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich.

TEM stosujemy, gdy zaobserwujemy przykurcze mięśniowe lub łącznotkankowe, spastykę, osłabienie fizjologiczne mięśni, miejscowy obrzęk, zastój żylny, ograniczenie ruchomości w stawach wynikające z dysfunkcji tkanek. TEM mogą być stosowane u pacjentów z ostrymi stanami bólowymi jak również u osób chorych przewlekle np. w chorobach reumatycznych czy osteoporozie.

Rodzaje TEM
1. Relaksacja poizometryczna : relaksacja hipertonicznych mięśni, mobilizacja stawów, przygotowanie do manipulacji.
2. Postfacilitation strech method wg. Jandy: likwidacja przykurczy łącznotkankowych, stany przewlekłe.
3. Hamowanie zwrotne (reciprocal inhibition): ostre stany, tam gdzie nie można napiąć mięśnia agonisty; relaksacja hipertonicznego lub przykurczonego antagonisty; mobilizacja stawów; przygotowanie do manipulacji.
4. Izolityczny skurcz ekscentryczny: rozciąganie przykurczy mięśniowych i łącznotkankowych.
5. Skurcz izokinetyczny (kombinacja skurczu izotonicznego i izometrycznego): tonizacja osłabionego mięśnia; odbudowa siły wszystkich mięśni zaangażowanych w danym ruchu.

Mięśniowo-powięziowe Rozluźnianie (Myofascial Release) Techniki MR są jednymi z najnowszych metod terapeutycznych w medycynie manualnej. Koncentrują się one na pracy z systemem mięśniowo-powięziowym. Techniki te poprawiają wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich, szczególnie powięzi.

Techniki Aktywnego Rozluźniania (Aktiv Tissue Release) Techniki Aktywnego Rozluźniania to metoda koncentrująca swoja uwagę na likwidowaniu nieprawidłowości w obrębie tkanki miękkiej takich jak: zrosty i sklejenia, nadmierny tonus mięśniowy, przykurcze mięśniowe i łącznotkankowe. Należą do najefektywniejszych metod w likwidowaniu tych zaburzeń. Są one osiągnięciem ostatnich lat w medycynie manualnej. Technika polega na utrzymaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek, podczas gdy jednocześnie wykonywane jest rozciąganie tkanki.

Kinesiotaping

Metoda Kinesiotaping polega na zastosowaniu specjalnych plastrów Kinesio-Tex. Twórca i prekursorem tej metody był dr Kenzo Kase z Japonii. Powstała ona w latach 70-tych XX w. Jej celem było wykorzystanie naturalnych procesów organizmu do samoleczenia.

Właściwości plastra:

 • grubość i ciężar zbliżony      do właściwości skóry
 • rozciągliwość (130-150%)      podobnie jak skóra
 • przepuszcza wodę i      powietrze
 • może być noszony od kilku      do kilkunastu dni
 • nie jest nasączone żadnym      lekiem

Techniki wykorzystane w kinesiotapingu:

 • mięśniowe
 • więzadłowe
 • powięziowe
 • korekcyjne
 • limfatyczne
 • funkcjonalne

Dzialanie kinesiotapingu:

 • pozytywny wpływ na funkcje      mięśni (normalizuje ich napięcie)
 • poprawa mikrokrążenia
 • aktywacja systemu      limfatycznego
 • wspomaganie funkcji stawów      lub więzadeł

 

Metoda PNF

Metoda PNF, czyli Proprioceptive Neuromuskular Facilitation to metoda, która powstała w latach 40-stych XX w. Jej twórcami byli dr Kabat i M.Knott. Polega ona na wykorzystywaniu zdrowych i silnych rejonów ciała w celu stymulacji i wzmocnienia części osłabionych, oraz na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych. Posiada swoja filozofie i techniki.

Koncepcja ta zakłada m.in.:

 • pozytywne nastawienie do      pacjenta
 • globalna obserwacja      pacjenta
 • intensywny plan ćwiczeń
 • częsta zmiana pozycji
 • uzyskanie odpowiedzi na      każdy bodziec

Poprzez takie założenia terapia staje się przyjemna, a przy tym jest bezbolesna
i efektywna.

Cennik:

- ĆWICZENIA INDYWIDUALNE – metodami specjalistycznymi: PNF, terapia manualna, tkanki miękkie  60` – 100zł, 30` – 50zł

-MASAŻ CZĘŚCIOWY – 30` – 60zł

-MASAŻ CAŁOŚCIOWY -  60` – 100zł

-TAPING – 40zł – aplikacja