Brak zrostu kości w długim okresie czasu po złamaniu stanowi istotny problem dla lekarza ortopedy, może bowiem mieć konsekwencje w postaci trwałego upośledzenia funkcji narządu,  wzrostu kosztów leczenia oraz dyskomfortu pacjenta.

Nieprawidłowy zrost złamanej kości

Leczenie polega na przeprowadzeniu kilku zabiegów z użyciem osocza bogatopłytkowego.

Dużą nadzieję pokłada się w zastosowaniu komórek macierzystych w leczeniu tej patologii:

Komórki macierzyste skuteczne w walce z zaburzeniami zrostu kości